Charles Branson Academy

Chào Bạn!

Cách Thức Chuyển Khoản

Tên Người Thụ Hưởng: Do Gia Trung Dung

Số Tài Khoản: 19032029294666 

Ngân Hàng: Techcombank Chi Nhánh Ba Đình, Hà Nội

Nội Dung Chuyển Khoản: Họ tên đầy đủ của bạn và số đơn hàng (VD: Đỗ Gia Trung Dũng 27963) 

* LƯU Ý: Nếu bạn chưa có tài khoản của CBA, bạn sẽ nhận được một email khác với mật khẩu đăng nhập tạm thời khi bạn đặt hàng. Đăng nhập vào trang web và đổi mật khẩu của bạn ngay. Nếu bạn không thấy email mật khẩu, Kiểm ra hộp thư rác hoặc spam.Sau khi Chuyển Khoản cho CBA xong, đơn hàng sẽ được xử lí và bạn sẽ nhận được email sau khi đơn hàng đã hoàn thành. 

Mọi câu hỏi xin gửi về email: support@cbavn.com