Charles Branson Academy

Hoàn Thành Khoá Học

Trước khi gửi yêu cầu hoàn tiền, chúng tôi cần bạn hoàn thành hai yêu cầu sau:

  • Hoàn thành toàn bộ bài giảng của khoá học ‘IELTS in 30 days’.
  • Hoàn thành đúng 30 ngày bài tập về nhà của khoá học ‘IELTS in 30 days’.

Sau khi yêu cầu hoàn tiền, Charles Branson Academy sẽ kiểm tra tiến độ hoàn thành bài giảng và bài tập về nhà của bạn.

Nếu như bạn không đáp ứng đủ cả hai yêu cầu trên, Charles Branson Academy không thể thực hiện yêu cầu hoàn tiền của bạn.

Chính sách hoàn tiền sẽ có hiệu lực kể từ ngày đầu tiên bạn nhận được khoá học và kéo dài trong 30 ngày đầu của khoá học.

Charles Branson Academy sẵn sàng tiếp nhận mọi yêu cầu hoàn tiền của bạn. Chúng tôi mong muốn bạn có được tất cả những lợi ích từ khoá học. Vì lí do đó, chúng tôi khuyến khích bạn hoàn thành tất cả các bài giảng và làm đầy đủ bài tập về nhà cho tháng đầu tiên. Đây sẽ là cơ hội để bạn nhận được toàn bộ dịch vụ và kiến thức tốt nhất.

Sau khi đã đạt được tất cả những điều kiện trên, Charles Branson Academy sẽ tiến hành xử lí yêu cầu hoàn tiền của bạn.

Những yêu cầu hoàn tiền sẽ mất 2 đến 3 ngày làm việc để được xử lí và hiện trên tài khoản ngân hàng của bạn.